Her marka web sitesi geliştirme projesinin başarılı olmasını ister. Ancak bunun gerçekleşmesi için, birden fazla departman genelinde her ekip üyesi arasında yakın işbirliği yapılması gerekir.

Bu tür bir projeden geçen herkes, bir şeylerin gelişime geçmeden önce çok fazla karar alındığını bilir. Belirli bir web sitesinin başarısı için hayati önem taşıyan kararlar, aynı zamanda marka için de geçerlidir.

Burada, web sitesi geliştirmeden önce nasıl güçlü bir temel oluşturulduğunu özetleyecek olursak; Erken aldığımız kararların bir web sitesinin istenen KPI’lara ulaşma veya bunları aşma kabiliyetini nasıl etkilediği, kullanıcı deneyimi ve motivasyonlarını ele almak ve yıllarca markalara esnek, ölçeklenebilir bir dijital iş aracı sunar.

Doğru Takımın Önemi

Bir ekibin yapısı projeye göre değişiklik gösterir. Büyük ölçüde ön görülen değişimler inisiyatif ve hedeflere bağlı olsa da, çok yönlü bir proje ekibine ihtiyaç kaçınılmazdır. Başarılı bir proje için çok yönlü proje ekibi aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

  • Dijital Stratejist
  • Analytics Uzmanı
  • IA / Planlama (UX Planlayıcısı)
  • İçerik Uzmanı
  • tasarımcı
  • SEO Uzmanı
  • Teknik Proje Yöneticisi
  • Hesap Direktörü

Web sitesi projesi boyunca ekip üyeleri arasında sürekli iletişim ve fikir paylaşımı gerçekleştirilir. Tüm bu uzmanlıklar sayesinde, bir projenin vizyonunun akıllıca geliştirilmesi, yakından takip edilmesi, projenin başarıya ulaşması için bilgi ve uzmanlığın aktarılması en önemli noktalardan biridir.

Aşamaların ve Hedeflerin Belirlenmesi

Web sitesi aşamalarının kapsadığı her bir hedef, süreç ve yayın onayı hakkında uzun konuşabiliriz. Ancak , sürece ve yeteneklere çok derinden dalmak yerine, bir web sitesi projesinin gelişiminden önce aşamaların temel unsurlarına ve hedeflerine odaklanacağız.

Keşif

Keşif sırasında proje ekibi, müşteri, iş ve projenin hedefleri hakkında bilgi toplamaya çalışır. Mevcut dijital varlıkları, markaları ve iş hedefleriyle nasıl ilişkili olduklarına bakar.

Bu aşamada, bir markanın dönüşüm sürecine, ürün veya satış yaşam döngüsüne, rakiplere, sektördeki konumlamaya ve mevcut pazarlama inisiyatifleri incelenmelidir. Tüm bunların yanı sıra en önemlisi, kullanıcıların bir markanın tüm etkileşim sırasında ne tür deneyimler yaşadıklarına bakılmalıdır.

Müşterinin halihazırda faaliyet gösterdiği web sitesini anlayarak, ziyaretçi gezinmelerini geliştiren ve ticari etki yaratan stratejik öneriler üretmek gerekir.

Strateji

Strateji, araştırmaların tümünü içerir ve daha sonra web sitesi projesi için yol gösterici bir stratejik vizyon geliştirmeye yardımcı olur.

Bir vizyon oluşturmak için çeşitli analiz araçları kullanarak hedefleri ve önerileri ortaya koyarak adım atılmalıdır. Analitik, rekabet analizleri, güncel pazarlama denetimi, fikirler ve ziyaretçi araştırması yoluyla, ziyaretçi merkezli çözümler kullanılarak markanızın işletme hedeflerine ulaşmanın yolları araştırılmalıdır.

Bu projede özellikle stratejistler için iş yükü biraz daha fazladır. İçgüdülerinin ve uzmanlıklarının stratejik planın bir parçası haline gelmesini sağlamak için her bölümdeki diğer proje ekibi üyeleri ile yakın bir şekilde çalışması gerekmektedir. Takımın geri bildirimleri toplandıktan sonra, her üyenin önerileri projenin geri kalanını şekillendirmeye yardımcı olan stratejiye dahil edilir.

IA (Bilgi Mimarisi) – Planlama

IA/planlama ve kullanıcı deneyimini şekillendirme konusunda verilen kararlar doğrudan web sitesi stratejisi ile bilgilendirilir. Ancak, strateji ekibinin kapsamlı bir bilgi tabanı ve stratejik yönlendirme sağladığı durumlarda, IA/planlama uzmanları stratejinin pratik uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olur. Bu, sitenin mimarisi oluşturulduğunda, UX odaklı bir düzen tanımlanır ve içerik, kullanıcılar için kolayca sindirilebilir bir biçimde düzenlenir.

IA / planlama aşamasındaki ortak çıktılar şunları içerir: tanımlanmış bir site özellikleri listesi ve teknik entegrasyon konuları; sayfa sayısını, bu sayfaların sitede yer alacağı yerleri ve birbirleriyle ilişkilerini ayrıntılandıran bir site haritası; kullanıcının siteyle nasıl etkileşimde bulunacağını gösteren kullanıcı seyahatleri; ve tasarımdan önce sayfa başına düzenlenmiş elemanların görsel bir planını sağlayan masaüstü ve mobil görünüm.

Tasarım

Strateji ve IA / planlama sonrası en önemli adım olarak tasarım gelir. Strateji uzmanı ve IA / UX önerileriyle çalışan tasarım uzmanları, onaylanmış site mimarisini, müşteri veya önceden test edilmiş stil kılavuzlarını kullanır ve web sitesini hayata geçiren bir görünüm kazandırır.

Tasarım planlamada öncelik mobil erişim kolaylığı için olmalıdır. Sırasıyla web sitesi konsepti ; mobil, tablet ve masaüstü değerlerinde yapılır.

Web siteniz kullanıcı odaklı ve hikayesi olan bir yapıda gerçekleştirildiğinde ziyaretçiler için ilgi odağı haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

İşin Diğer Önemli Adımları;

Web sitesi projesinin bu noktasında, çalışmalara neredeyse her bölüm ve proje ekibi üyesi tarafından dokunuş yapıldı ve şekillendirildi. Bu temel unsurları uygulayarak, ekibin stratejik, yaratıcı ve kullanıcı odaklı vizyonunu uygulayan projeyi geliştirmeye devretmenin zamanı geldi.

Bundan sonraki adım projenin yazılımsal olarak back-end ve front-end tarafında özel taleplerinize göre doğru şekillendirilmesine kalıyor. Tasarım ne kadar hoş olursa olsun, hikayesini kodlama ile anlatırken hiç bir ayrıntıyı kaçırmamaya özen gösterin. Yoksa, emek verilen tasarım ve stratejiler kullanıcı deneyimi için; front-end tarafında karşınıza çıkacak doğru dokunuşlar gerçekleştirilmedikçe bir önem kazanmayacaktır.

Site kurgusunun tüm hikayesini oluştururken, hikayenizden hiç bir paragrafı silmemeye özen gösterin. Çünkü plan ve stratejinizi buna göre uyguladınız. Bir basamak eksik olursa veya yarım kalırsa hedeflenen ziyaretçilerin bir kısmını yada büyük bir bölümünü kaçırmanız kuvvetli bir ihtimaldir.

Web sitesi geliştirme projelerinizde bizimle sürekli iletişime geçebilirsiniz.